top of page

オンライン日本語クラス N3コース始めました。 Lớp học online tiếng Nhật đã bắt đầu dạy N3


ロータス協同組合では、受け入れ先に配属となった技能実習生に無料でオンライン日本語会話トレーニングを実施しています。

Nghiệp đoàn Lotus tiến hành dạy miễn phí và luyện tập tiếng Nhật giao tiếp miễn phí tại nghiệp đoàn.

  これまで週末(土曜日)は技能実習評価試験(基礎級)に合格するための専門用語のトレーニングにあてていましたが、評価試験を終えたメンバーに対してJLPT N3チャレンジコースをスタートしました。

Các thứ 7 hàng tuần còn hỗ trợ dạy tiếng Nhật chuyên môn giúp các bạn TTS tham gia vào các kỳ thi sơ cấp nhưng do các kỳ thi đã kết thúc và tất cả mọi người đều đậu , vậy nên đã bắt đầu chuyển sang học N3 . 組合の事務所に近い受け入れ先の実習生は、事務所に来て組合職員と一緒に日本語学習をします。 (地元密着のロータス協同組合ならでは) 遠方の人は、ZOOMで参加です。

Những bạn ở gần có thể đến trực tiếp tại văn phòng Lotus để tham gia khóa học ( chỉ những bạn xuất phát từ nghiệp đoàn Lotus )

Những người ở xa các bạn tham gia bằng Zoom.   『リビング学習』のような雰囲気の中、より実践的な日本語(会話)を学習します。時折、ロータス協同組合の日本スタッフも参加し、ナイティブの発音、言い回しを伝授します。

Không gian học tại phòng khách , thực chất là giúp học hội thoại bằng tiếng Nhật. Đôi lúc cũng có sự tham gia chung của nhân viên người Nhật , và nói chuyện trực tiếp giúp các bạn có thể phản xạ nhanh hơn.


アットホームな環境で日本語のレベルもぐんぐん上がることを期待しています。

Sau khi tham gia các khóa học ngoại khóa chúng tôi hi vọng trình độ tiếng Nhật của các bạn càng ngày càng đi lên
閲覧数:39回0件のコメント

Comments


bottom of page