top of page

ベトナム実習生(そう菜加工)入国しました。 TTS Việt Nam ( ngành gia công thực phẩm )đã nhập cảnh.


約6ヶ月の入国前講習を修了した技能実習生(そう菜加工) 1名が来日しました。

Hoàn thành 6 tháng học trước khi nhập cảnh của TTS kỹ năng thì 1 bạn ( ngành gia công thực phẩm ) đã tới Nhật Bản.

本日、来日した実習生はベトナム以外の国(ロシア、ヨーロッパ)で長期に就業した経験のある方です。 国を跨いで活躍された経験を生かし、将来、既に就業している実習生・特定技能外国人材のリーダーとして、更には受け入れ先の海外取引先との窓口としての活躍も期待されています。

Bạn TTS tới Nhật ngày hôn nay , ngoài Việt Nam ra bạn đã từng có kinh nghiệm làm việc lâu dài tại Nga , Châu âu. Tận dụng kinh nghiệm làm việc ở nhiều quốc qua , bạn ấy được kỳ vọng đóng vai trò tích cực trong tương lai với tư cách là người lãnh đạo chỉ dạy các bạn TTS, KNDD cũng như đồng thời mở rộng cơ hội cho nhiều công ty muốn bạn về làm việc.


明日から、ここ栃木県で1ヶ月の入国後講習が始まり、来月には受け入れ先に配属となります。

Từ ngày mai, bạn sẽ tham gia khóa học 1 tháng sau khi nhập cảnh, và tháng sau bạn sẽ được phân bổ về công ty làm việc.


これから3年間一緒に頑張りましょう‼

Chúng ta cùng nhau cố gắng 3 năm tiếp theo nhé! !


閲覧数:45回0件のコメント

Comments


bottom of page