top of page

ロータス協同組合実習生オンライン日本語トレーニングNghiệp đoàn Lotus đã tiến hành luyện tập tiếng Nhật online


ロータス協同組合は、技能実習生の日本語能力向上に注力しています。 Nghiệp đoàn Lotus rất chú trọng vào việc tăng khả năng tiếng Nhật của các bạn TTS.


日本で安全・安心に暮らす為にも、技能実習を通じて技術を習得するにも”日本語”の習得は不可欠です。

日本語が分からなければ仕事の指示も理解できず、技術の習得も進まないどころか、危険を察知できずに 事故や犯罪に巻き込まれたりもします。

Để học tập an toàn , yên tâm và sống vui vẻ tại Nhật Bản, thì tiếng Nhật là 1 phần không thể thiếu. Khi khả năng tiếng Nhật kém thì bạn không thể làm việc, cũng như không thể học tập các kỹ thuật 1 cách tốt nhất, từ hệ lụy đó sẽ dẫn tới những hậu quả như bị lôi kéo phạm tôi, hoặc những vấn đề nguy hiểm khác.


本年8月に出入国在留管理庁から発表された外国人の基礎調査でも、日本語のレベルになるにつれ、日本での生活の満足度が高くなるという結果が出ています。

また、日本語学習の困り事として、「日本語教室・語学学校等の利用・受講料が高い」がアンケート回答の15%を占め最多となっております。

Theo như bảng thống kê của cục xuất nhập cảnh vào tháng 8 năn nay, thì số người hiểu biết tiếng Nhật sẽ thỏa mãn tư tưởng đời sống ,sinh hoạt cao.

Thêm nữa, theo như điều tra để tham gia vào '' lớp học tiếng Nhật, các giáo trình tiếng Nhật, phí

bài giảng tiếng Nhật rất cao'' cho những người gặp vấn đề về tiếng Nhật là 15%.


これらの環境を踏まえ、ロータス協同組合では、サポートする技能実習生全員に対して週2回のオンライン日本語会話トレーニングを実施しています。

仕事で使う専門用語は実習実施先のOJTでの学習とし、当組合では日常生活で使う”基本的な口語”に特化してトレーニングしています。実習生の金銭的負担がないよう無料で、また実習生の就業時間外に開催しています。

Để cải thiện vấn đề đó thì, nghiệp đoàn Lotus đã tiến hành mở lớp dạy thực nghiệm giao tiếp tiếng Nhật tuần 2 buổi cho các bạn TTS tại nghiệp đoàn.

Chúng tôi đang tiến hành từ những từ giao tiếp hằng ngày , và các từ ngữ trong công việc .Và hoàn toàn không lấy phí từ TTS, cũng như thực nghiệp tại ngoài giờ lao động của các xí nghiệp.


3年の技能実習が終了するまでに実習生全員がJLPT N3を取得、”日本語上手だね”と言われるレベルの会話力を身に着けてもらうようスタッフ一同、技能実習生ともに頑張っています。

Sau 3 năm kết thúc quá trình TTS cố gắng lấy được N3 và tự hào để người khác khen là '' tiếng Nhật giỏi nhỉ'', chúng tôi sẽ mãi đồng hành cùng TTS để cùng nhau cố gắng.
閲覧数:90回0件のコメント

Comments


bottom of page