top of page

技能実習生、受け入れ先に配属

1ヶ月の入国後講習を終え実習実施先に配属となりました。

Cuối cùng thì các bạn đã hoàn thành khóa học 1 tháng trước khi chính thức vào công ty làm việc.

これから3年間、受け入れ先で技術習得と日本語・日本の文化や慣習、ビジネスマナーを学びます。 Từ bây giớ là khoảng thời gian 3 năm, học hỏi kĩ thuật và tiếng nhật, văn hóa, phong tục tập quán của Nhật Bản.

6ヶ月後には基礎級のテストがあります。気を抜かず頑張りましょう!

Sau 6 tháng là có kì thi cơ bản chuyển đổi giai đoạn. Hãy cùng cố gắng lên nhé !                 ロータス協同組合

閲覧数:138回0件のコメント

Comments


bottom of page