top of page

技能実習生 週末 日本語クラス Lớp học cuối tuần của các bạn TTS

ロータス協同組合は技能実習生の日本語能力向上のため、実習生のオフ時間(平日の夜、週末)に日本語クラスを開講しています。週末のクラスでは、宇都宮市内の技能実習生はロータス協同組合の事務所に来て、市外の実習生はオンラインで参加しています。 Để nâng cao trình độ tiếng nhật, nghiệp đoàn Lotus đã mở lớp dạy tiếng nhật vào khoảng thời gian nghỉ của TTS ( buổi tối ngày thường và cuối tuần ). Những bạn ở trong thành phố Utsunomiya thì đến trực tiếp tại văn phòng, còn các bạn ở xa thì tham gia qua hệ thống online.


週末のクラスは職種別の技能実習評価試験にむけた勉強です。複数の受け入れ先・職種の実習生が一緒に勉強しますので、他の職種の事を知ったり、日々の生活に役立つ情報交換をしたり、実習生のちょっとした憩いの場にもなっています。 Mỗi bạn TTS là các ngành nghề khác nhau, cuối tuần hướng tới các nội dung giúp các bạn vượt qua các kỳ thi chuyển giai đoạn.  Vì ở các ngành nghề khác nhau mà lại học chung , nên các bạn ở các ngành nghề khác có thể nói chuyện trao đổi thông tin cho nhau, để giúp hiểu và phát triển tốt hơn trong quá trình TTS.

閲覧数:79回0件のコメント

Comments


bottom of page