top of page

[20.9.17] Câu hỏi thường gặp khi tts vào Nhật Bản. / 14日間の自宅待機等期間中に、入国後講習可能?

参考(日本語版)https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200910-4.pdf

Hỏi . Trong thời gian tts cách li tự giác tại nhà riêng 14 ngày,có thể thực hiện đào tạo sau nhập cảnh không ?

Đáp : Theo câu trả lời tại Otit trong văn bản trước đó : Do ảnh hưởng của dịch covid-19,người dạy và tts có thể tiến hành khóa tập huấn thông qua hình thức gọi video.
(Dù thực hiện đào tạo theo hình thức online như vậy nhưng vẫn yêu cầu có ghi chép đầy đủ nhằm xác nhận khách quan cách thức thực hiện và thực tế khóa đào tạo)

-> Như vậy, câu trả lời là có thể thực hiện đào tạo theo kế hoạch dù tts đang trong thời gian cách li tự giác
14 ngày sau nhập cảnh.

bottom of page