top of page

「深山壮」外国人向けの寮をオープンしました。/ Kí túc xá đẹp mê đã sẵn sàng !

外国人向けの寮を完成させ、今すぐでも住める状態の整備も整えました。
非常に心地良い空間で外国人の皆さんに必ず喜んで長くいてもらうことを信じています。
https://www.miyama.pro/post/「深山壮」いい人材はいい暮らしから育ちます!

Kí túc xá dành cho các bạn Việt Nam đã hoàn thiện,đồng thời các thiết bị gia dụng
cho sinh hoạt hàng ngày cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Mình tin rằng bất kể ai được ở nơi này cũng sẽ thấy thoải mái và muốn ở đây lâu dài !

bottom of page