top of page

ベトナム送出し機関(チュオンハイ国際)、受け入れ先の定期訪問。Đại diện của công ty phái cử ( Trường Hải) đã đến thăm hỏi.

技能実習は、受け入れ企業だけではなく、監理団体ならびに現地送り出し機関の3社が協力しながら進める人材育成プログラムです。

TTS, không chỉ quan trọng là công ty tiếp nhận, mà ngoài ra còn là sự hợp tác chặt chẽ của 3 công ty , nghiệp đoàn và công ty phái cử , chúng tôi luôn hướng tới nguồn nhân lực tốt nhất.

当組合が提携してる送り出し機関 チュオンハイ国際 は、実習生が入国・入職した後も定期的に受け入れ先(技能実習実施者)に訪問し、技能実習が計画通り円滑に進められているか確認しています。

Công ty phái cử Quốc tế Trường Hải đã tới thăm hỏi các tổ chức và các bạn TTS sau khi nhập cảnh và đang làm việc tại công ty, đồng thời xác nhận lại sự thuận lợi trong các kế hoạch của TTS. 

  また、技能実習を良好に修了するために、入国前講習のやり方・入職後の教育・サポートについて、受け入れ企業様のfeedbackをいただき、サポート体制の改善をはかっています。

Thêm nữa, để TTS hoàn thành tốt quá trình làm việc, phía bên công ty đã cho chúng tôi những phương án hướng dẫn nhằm cải thiện về chất lượng giáo dục trước khi nhập cảnh và sau khi nhập

現在ベトナムで入国前講習中の実習生とのインターリム面談(チュオンハイ国際 キム氏と共に)

Gặp mặt trực tuyến TTS khi đang học tập trước khi nhập cảnh ( cùng với anh Kim công ty quốc tế Trường Hải). 


日本で活躍する特定技能・技能実習生に激励。

Động viên các bạn TTS và kỹ năng đặc định đang sinh sống tại Nhật.今回、当組合に協業記念の絵画をいただきました。(お米で作ったロータス・蓮の花の絵です。) ロータス協同組合の名前にちなんでのオリジナルデザインです。

Ngiệp đoàn đã nhận tranh kỷ niệm của công ty phái cử ( Tranh hoa sen Loust được làm bằng gạo)

Tên ý nghĩa của nghiệp đoàn Lotus theo thiết kế trừu tượng phong phú.ベトナムの方の手先の器用さ、丁寧な仕事ぶりがうかがえる絵画です。 一つ一つの米粒がきらきら光って、すごく綺麗です。

Bức tranh thể hiện sự khéo léo , tỉ mỉ từ đôi bàn tay của người Việt Nam.

Từng hạt từng hạt gạo một lấp lánh, tạo nên một bức tranh đẹp hoàn mĩ.

閲覧数:116回0件のコメント

Comments


bottom of page