top of page

マロニエ.com サービス開始しました Trang web マロニエ.com tư vấn sức khỏe đã được bắt đầu.在日ベトナム人の皆様の“健康”をサポートする新たなサービスがスタートしました。

Trang web tư vấn sức khỏe cho người Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động.✓ 身体の具合が悪いけど、誰に相談していいかわからない。

   Bạn gặp vấn đề về sức khỏe, mà không biết trao đổi với ai.

✓ 会社の人にも自分の健康状態を日本語でうまく伝えられない。

   Bạn muốn biết rõ hơn về vấn đề sức khỏe của bản thân mình, mà gại gặp vấn đề về ngôn ngữ.

✓ 薬を買いたいけれど、どんな薬が良いかわからない。

   Bạn muốn mua thuốc, nhưng lại không biết mua thuốc nào.

✓ 病院に行っても自分の症状を日本語でうまく伝えられない。

   Dù đã đi bệnh viện nhưng không thể truyền đạt hết ý mình muốn nói.

✓ 雇用しているベトナム人社員の体調管理が難しい。 身体の具合が的確に把握できない。


こんな経験ありませんか?

  Bạn đã từng có suy nghĩ rằng. Quản lý sức khỏe của người lao động Việt Nam thật sự khó. Để hiểu chính xác sức khỏe của các bạn ấy là điều không thể. 


マロニエ.comに会員登録いただければ、電話・ネットを通じて母国語の健康相談サービス・症状にあったお薬のアドバイスが受けられます。

  Bạn đừng lo lắng vì bạn chỉ cần là thành viên của web マロニエ.com thì mọi thắc mắc cỏ thể giải đáp một cách rõ ràng bằng tiếng mẹ đẻ qua mạng điện tử hoặc điện thoại.


具合が悪くなってから慌てないように、ぜひ、会員登録を!

  Khi bạn thấy trong người không được khỏe , hãy bình tĩnh, và tại sao lại không thử trải nghiệm là thành viên của trang web !


詳細はこちらから Thông tin liên hệ chi tiết bên dưới.


閲覧数:27回0件のコメント

Comentários


bottom of page